Rozważanie Ewangelii na wtorek, 18 czerwca

Mt 5,43-48 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A […]

Mt 5,43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Chyba każdy w swoim życiu spotkał taką osobę, która była złośliwa, nieuczciwa, niesprawiedliwa. Taka osoba budzi niechęć, dystans. Jezus mówi bardzo konkretnie: „Módlcie się za tych, którzy was prześladują”.

Oddaj Bogu tych, którzy sprawiają ci przykrość. Niech On się tym zajmie…

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl