Rozważanie Sercem Oblata na wtorek, 15 stycznia

Mk 1,21-28 W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem […]

Mk 1,21-28
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Słowa Jezusa mają moc poruszyć do głębi ludzkie serca i je przemienić. Wystarczy, że na to słowo się otworzymy. Mamy często do tego okazję. Za każdym razem, kiedy jesteś na Eucharystii, Bóg mówi do ciebie w swoim słowie. Jeśli chcesz, możesz częściej wsłuchiwać się w Jego słowa. Wystarczy, że otworzysz Pismo Święte i będziesz je czytać z nastawieniem, że Bóg mówi właśnie do ciebie. Pytaj Go: co chcesz, Panie, powiedzieć do mnie przez to słowo?

o. Krzysztof Wrzos OMI

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.