Rozważanie na piątek, 23 sierpnia

Mt 22,34-40 Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w […]

Mt 22,34-40
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?». On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

To słowo jest dobrą okazją, żeby wrócić choćby do prostego rachunku sumienia. Wieczorem poświęcę przynajmniej 5 minut na to, żeby powiedzieć Panu Bogu, jak odpowiadałem na Jego miłość oraz dobroć ze strony moich bliźnich (pierwszy krok to zobaczyć dobro ze strony Pana Boga).

o. Maciej Drzewiczak OMI

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.