Ewangelia i rozważanie na piątek, 22 stycznia

Mk 3,13-19 Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I […]

Mk 3,13-19
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Wyjście na górę ma swoje wymowne znaczenie, bo pokazuje, że wezwanie do bycia uczniem przychodzi zawsze z góry – od Boga. Czy pamiętam ten moment, gdy sam usłyszałem i doświadczyłem takiego wezwania z góry, aby być uczniem? A może to wezwanie dotyczy też drogi mojego życiowego powołania? Jeśli jeszcze nie, to dzisiaj na modlitwie będę prosił o to, abym to wezwanie wyraźnie usłyszał.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.