Ewangelia i rozważanie na czwartek, 18 lutego – Warunki naśladowania Jezusa

Łk 9,22-25 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w […]

Łk 9,22-25
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

Krzyż codzienności. Co jest dla ciebie krzyżem – szkoła, studia, praca? A może to ktoś jest dla ciebie krzyżem – rodzice, rodzeństwo, koledzy z klasy? Jezus zachęca, żebyś wziął swój krzyż. Nie będziesz dźwigał go sam. Zanim ty wziąłeś krzyż swojej codzienności, Jezus wziął krzyż twoich grzechów i zaniósł na Golgotę, żeby cię odkupić. Nie bój się wziąć swojego krzyża!

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.