Ewangelia i rozważanie na poniedziałek, 1 marca

Łk 6,36-38 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; […]

Łk 6,36-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Uczeń Jezusa Chrystusa to ten, który żyje Ewangelią każdego dnia. Zapragnij umierać w swoim egoizmie i egocentryzmie na rzecz Boga i drugiego człowieka. Nie da się być chrześcijaninem bez krzyża i obumierania w słabościach, grzechach i w niewierze.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.