Ewangelia i rozważanie na sobotę, 10 kwietnia

Mk 16,9-15 Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił […]

Mk 16,9-15
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu».

Maria Magdalena, uczniowie z Emaus, apostołowie… To dzięki nim wiemy, że Jezus powstał z grobu.
A od kogo ty usłyszałeś Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu? Może byli to rodzice, dziadkowie, siostra zakonna, prezbiter albo katecheta? Może usłyszałeś ją już w dzieciństwie, a może przekonujące było dopiero świadectwo o Zmartwychwstałym usłyszane później?
Przypomnij sobie dzisiaj tych ludzi i podziękuj za nich Bogu!

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.

WYDARZENIA Czytaj więcej
PRZECZYTAJ TAKŻE