Ewangelia i rozważanie na wtorek, 13 kwietnia

J 3,7b-15 Jezus powiedział do Nikodema: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, […]

J 3,7b-15
Jezus powiedział do Nikodema: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». W odpowiedzi rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?». Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».

„Wiatr wieje tam, gdzie chce”. Greckie „Pneuma”, to „wiatr”, „tchnienie”, ale także… „Duch”! Więc dziś trochę o Nim.
Duch Święty żyje w tobie, twoje ciało jest Jego świątynią! On tam naprawdę jest! Jednym ze sposobów komunikacji z tobą, jakie ma, jest świat twoich uczuć, emocji i pragnień. Żeby zatem Go usłyszeć, musisz najpierw ich posłuchać, a potem rozeznać, czy pochodzą od Niego, czy nie.
Zastanów się dziś, czy masz świadomość Jego obecności w tobie. Czy zwracasz uwagę na to, co dzieje się w twoim sercu. I czy rozeznajesz, od kogo pochodzą myśli i pragnienia, które się tam rodzą.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.