Ewangelia i rozważanie na czwartek, 15 kwietnia

J 3,31-36 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku […]

J 3,31-36
Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

„Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne”. Ciekawe, że św. Jan nie pisze, że życie wieczne mają ci, którzy się modlą i są dobrymi ludźmi… Dlaczego? Bo to są oczywiste konsekwencje wiary, ale bez niej nic by nie znaczyły! Wiara to nie tylko przyjęcie faktu istnienia Boga. Wiara to przylgnięcie do Boga, to przeżycie życia z Nim, to wielka przygoda miłości – z wszystkimi jej wzlotami i upadkami. Wiara to przyjaźń z Jezusem i życie nią w każdej godzinie, minucie i sekundzie!
A jaka jest twoja wiara? Poproś dziś Boga, by ją wzmacniał. Poproś, by była żywa, by nie była tylko częścią twojego życia, ale jego sensem, jego treścią i jego szczęściem.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.