Ewangelia i rozważanie na wtorek, 20 kwietnia

J 6,30-35 W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie […]

J 6,30-35
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: «Jakiego dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!». Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Chleb jest podstawą naszej diety. Jezus mówi, że to On jest chlebem, czyli że On jest podstawą naszej diety jako chrześcijan, źródłem naszej energii do życia Ewangelią. Bez Niego nie jesteśmy w stanie funkcjonować jako chrześcijanie, nie jesteśmy w stanie kochać. Wegetujemy, żyjemy w duchowej anoreksji, w końcu umieramy. Umierają w nas wiara, nadzieja i miłość…
Pomyśl o swoich codziennych posiłkach, o tym, jak bardzo są potrzebne do normalnego funkcjonowania. A potem pomyśl o swojej duchowej diecie – o codziennym kontakcie z Jezusem i o Eucharystii. I poproś Go, byś zawsze był blisko Niego i mógł karmić się Jego Ciałem.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.