Ewangelia i rozważanie na poniedziałek, 3 maja

J 19,25-27 Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc […]

J 19,25-27
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Myślisz, że jesteś przyjacielem czy przyjaciółką Jezusa? Sądzisz, że także ty stanowisz Jego rodzinę? Wspaniale! On tego właśnie chce. Pamiętaj jednak, że Boża rodzina to ciekawe środowisko. My nie wybieramy, kto jest moją ulubioną siostrą, bratem czy kuzynem. W tej rodzinie to Jezus ustala zasady.
O każdym, kogo dziś spotkasz, Chrystus mówi: oto twoja matka i siostra, oto twój ojciec i brat. Oto twoja rodzina. Kochaj!

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.