Ewangelia i rozważanie na czwartek, 20 maja

J 17,20-26 W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za […]

J 17,20-26
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Bycie ekskluzywnym oznacza bycie tylko dla niektórych, dla wybranych. Ale Jezus taki nie jest! On jest inkluzywny, On zawsze stara się znaleźć miejsce i słowa dla innych. Spójrz na słowa Ewangelii: „Ojcze, nie proszę tylko za nimi, ale i za…”. Jezus zawsze stara się dać możliwość innym. Bez wyjątku. Co z tego wynika dla nas? Dużo, bo jako Jego przyjaciele mamy być do Niego podobni! Nie możemy mieć czasu i miejsca tylko dla wybranych, dla tych, którzy są najlepsi, ale raczej szukać okazji do tego, żeby i inni poczuli się przez nas akceptowani. Co ciekawe, żeby to praktykować, wcale nie musisz wychodzić na ulicę i zapraszać wszystkich do rodzinnego domu. Wystarczy, że przy nadarzającej się okazji, np. propozycji wspólnego wypadu na pizzę, do kina czy na spacer, zrezygnujesz z powiedzenia na głos: „Tylko nie on/ona”. Nie bądź ekskluzywny.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.