Ewangelia i rozważanie na piątek, 21 maja

Łk 4,14-22a Jezu powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś […]

Łk 4,14-22a
Jezu powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana». Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego.

Słowa proroka Izajasza o tym, jak Pan wybiera swojego sługę, nie odnoszą się tylko do samego Izajasza czy Jezusa. Dzięki temu, że zostaliśmy ochrzczeni, i my jesteśmy pobłogosławieni i wybrani do głoszenia imienia Bożego w świecie.
Święty Augustyn, zapytany, dlaczego wierzy, odpowiedział, że przekonują go świadkowie. Chcesz pozyskać kogoś dla Jezusa? Niekoniecznie musisz to robić przez wielkie słowa. Staraj się być dobrym świadkiem Jezusa w zwykłej codzienności, a przekonasz się, że to wystarczy.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.