22 maja| Wiadomości

Ewangelia i rozważanie na sobotę, 22 maja

J 21,20-25 Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego […]

J 21,20-25
Gdy Jezus zmartwychwstał, ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret. Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?». Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?». Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną». Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?». Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Słowo Boże. Możesz być pewien, że w nim spotkasz i usłyszysz żywego Jezusa. Oczywiście fakt, że zaglądasz do tego kalendarza, świadczy o tym, że starasz się i chcesz tego żywego kontaktu.
Zatem uwielbij Go dzisiaj za to, że nie zostawia cię samego, bez słowa z Jego strony. Poproś Go także o pomoc, jeśli nie rozumiesz którychś z Jego słów.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.