Ewangelia i rozważanie na wtorek, 25 maja

Mk 10,28-31 Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt […]

Mk 10,28-31
Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Boża logika jest zaskakująca. Gdy prosisz o troszkę, otrzymasz dużo, gdy chcesz wszystkieg,o nie osiągniesz wiele. To wcale nie tak, że Bóg odpłaca karą za naszą zachłanność. To raczej my, gdy myślimy o sobie, mamy wciąż mniej i mniej miejsca, żeby otrzymać wiele nowych darów.
Ile jest w moim sercu wolnego miejsca? Od tego zależy, ile jeszcze tam pomieszczę…

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.