Ewangelia i rozważanie na niedzielę, 30 maja

Mt 28,16-20 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali […]

Mt 28,16-20
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Kiedy stajesz się członkiem grupy czy wspólnoty, chcesz, żeby wszystko było w nich w jak najlepszym porządku. Dzieje się tak zwłaszcza, gdy po pewnym czasie dostajesz we wspólnocie kredyt zaufania – jej członkowie wybierają cię na jakieś stanowisko czy urząd. To nic dziwnego, że chcesz, aby wszystko było tam wspaniałe i idealne.
Prawda jest jednak inna. Nasze wspólnoty są prawie zawsze dalekie od ideału, a ich słabości i potknięcia często sprawiają, że tracimy wiarę w sens ich istnienia. W takich chwilach z pomocą przychodzi nam Ewangelia. Dziś mówi o tym, że już od samego początku nawet uczniowie Jezusa powątpiewali w Niego i Jego metody.
Mimo wszystko Jezus jest razem ze swoim Kościołem.
Mimo wszystko Jezus jest razem z twoją wspólnotą.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.