Rozważanie Ewangelii na wtorek, 29 czerwca

Mt 16,13-19 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni […]

Mt 16,13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Spróbuj wyobrazić sobie, ilu ludzi wierzyło w Chrystusa przez wieki. Pomyśl, ilu wspaniałych teologów nosiła ta ziemia. Przypomnij sobie, ile osób oddało życie za wiarę. A mimo wszystko Kościół jest niepełny bez ciebie. Wyobraź sobie wielką świątynię zbudowaną z różnego rodzaju kamieni – wszystkich kolorów, rozmiarów, kształtów. Ale w ścianach pojawiają się tu i ówdzie dziury, jakby czekały na jakieś wypełnienie. Czy taka budowla będzie mocna?
Czy patrzyłeś kiedykolwiek na Kościół w ten sposób? Czy postrzegałeś siebie jako jego niezbędną część?

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.