14 września| Rozważania Ewangelii

Rozważanie na wtorek, 14 września

J 3,13-17 Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A […]

J 3,13-17
Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

Zadajemy sobie często pytania o sens krzyży, które przeżywamy: śmierci kogoś bliskiego, chorób, osamotnienia, niedowartościowania, toksycznych relacji, wyśmiania, obmowy, hejtu… Krzyży, od których najczęściej uciekamy lub próbujemy uciec. Są nam one jednak po coś dane, mamy dzięki nim możliwość uszlachetnienia się na ziemi, stania się kimś na tyle dobrym, aby dostać się do nieba.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.