15 września| Rozważania Ewangelii

Rozważanie na środę, 15 września

J 19,25-27 Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc […]

J 19,25-27
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Została nam dana Matka pod krzyżem. Nie tylko Janowi. Jest Matką dla całego Kościoła. Jest nauczycielką życia skupionego na Jezusie. Kiedy nam trudno, prośmy Ją o wstawiennictwo u Jezusa i podpowiedź, jak żyć, aby to podobało się Bogu.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.