17 września| Rozważania Ewangelii

Rozważanie na piątek, 17 września

Łk 8,1-3 Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu […]

Łk 8,1-3
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Warto pamiętać, że w Ewangelii została zapisana historia nie tylko Jezusa i apostołów – mężczyzn, ale także kobiet. Jesteście ważne dla Boga, dla Kościoła. Bez was tak wiele by się nie udało. Jestem za każdą z was wdzięczny Bogu.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.