30 listopada| Rozważania Ewangelii

Rozważania Ewangelii na wtorek, 30 listopada

Mt 4,18-22 Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali […]

Mt 4,18-22
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Żeby iść za Jezusem, żeby w ogóle tego chcieć, potrzeba nam nawrócenia serca: trzeba zwrócić swoje pragnienia do Jego pragnień. To zadziało się w Andrzeju. Pierwsze reakcje, gdy ja poczułem Boże wezwanie, i ta świeżość, by wstąpić do wspólnoty, pójść do spowiedzi, zdecydować się na małżeństwo czy wstąpić do nowicjatu zakonnego. Te pierwsze uczucia się pamięta. Podziękuję Bogu za nie.

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.